Vertrouwenspersoon

De Vertrouwenskamer

Introductie van onze vertrouwenspersoon De Vertrouwenskamer.

De vertrouwenskamer

De vertrouwenspersoon is er voor jou.

Je hebt het recht om te studeren en te werken op een plek waar integriteit en veiligheid voorop staan.

Bij een vertrouwenspersoon kun je terecht voor zaken in de omgang, communicatie en wijze van leidinggeven die jou hebben gekwetst en tot doel of gevolg hebben dat jij je niet veilig voelt op je studie of op je werk. Het kan gaan over pesten, intimidatie, seksuele intimidatie, agressie en geweld en discriminatie.

 

Jij bepaalt wat kwetsend is voor jou.
Jij bepaalt wie er over jouw grens is gegaan.
Jij hebt recht op een veilige en integere werk- en studieplek.

 

Je kunt ook naar een vertrouwenspersoon gaan om vermoedelijk wangedrag veilig te melden. Je kunt zaken melden die schadelijk kunnen zijn voor onze school, zoals diefstal, fraude, machtsmisbruik, overtreding van de regels en ongepast gedrag.

Wil je meer weten? Bekijk dan het filmpje op de website van De Vertrouwenskamer: devertrouwenskamer.nl 

the real deal - Haarlem Campus in Nederland biedt Bachelor of Sciences graden aan

Contact opnemen

Onze vertrouwenspersoon De Vertrouwenskamer biedt een luisterend oor en alle ruimte voor je emoties.

 

Alles blijft vertrouwelijk, tenzij het gaat om ernstige strafbare feiten waarmee de vertrouwenspersoon in gewetensnood komt. Samen worden de voor- en nadelen van de oplossingen in kaart gebracht. Je wordt geholpen een eigen, passende keuze te maken. De vertrouwenspersoon begeleidt je tijdens dit gehele proces.

 

Je mag ook alleen je hart luchten en er verder niets mee doen. 

Heeft u vragen of wilt u contact opnemen?

De vertrouwenspersoon van De Vertrouwenskamer is te bereiken via email of telefoon: 

De vertrouwenskamer

Mail: kcc@devertrouwenskamer.nl
Telefoon: +31 (0)85 004 32 24

Stay Informed

By filling this form, you will receive our contact details (emails, phone number + whatsapp) and interesting insights about Haarlem Campus, the student life, our campus and the city of Haarlem. These insights will give you answer to any questions you still might have. 

download our curriculum brochure

Our curriculum brochure contains all key information regarding our classes, get familiarized with the learning objectives and outcomes of each class. 

download onze brochure

Onze brochure bevat alle belangrijke informatie over onze masteropleiding, onze campus, wonen en studeren in Nederland en de studentenhuisvesting op de campus. Vul het onderstaande formulier in. 

Curriculum Toegepast duurzaamheidsmanagement

download onze brochure

Voor alle belangrijke informatie over onze programma's, onze campus, het studentenleven en onze studentenhuisvesting op de campus.