fbpx

Werken op de campus haarlem

Haarlem Campus is een recent gestarte instelling voor hoger onderwijs, opgezet door het in Duitsland gevestigde SRH Higher Education en de Nederlandse Global School of Entrepreneurship. Haarlem Campus is gevestigd in de Koepel in Haarlem en wil zich ontwikkelen tot een innovatiehub waar cultuur, onderwijs en bedrijfsleven elkaar vinden om samen te werken, evenementen te organiseren en samen te werken aan innovatie en ontwikkeling. 

 

Haarlem Campus start in oktober 2022 met het eerste cohort studenten in de bacheloropleidingen Business Psychology, Media & Business en Digital transformation management. In 2023 volgt de masteropleiding Applied Sustainable Management en de masteropleiding Digital Transformation Leadership.
 

Wij zijn op zoek naar ervaren professionals die ons faculteitsteam willen uitbreiden en samen met ons hoogwaardige, interactieve en gepersonaliseerde programma's voor hoger onderwijs willen ontwikkelen op basis van onze Competence Oriented Research and Education (CORE)-aanpak. De positie kan gebaseerd zijn op een freelance contract voor individuele onderwijsmodules of een parttime onderwijscontract.

Coupola - Campus Haarlem in Nederland biedt Bachelor of Sciences graden aan

Vacatures

Momenteel hebben we vacatures voor:

Financial Administrative Talent

with affinity for students, finance, lists and numbers for our back office.

Full time or Part time

Samenvatting: In cooperation with the front and back office of Haarlem Campus you will be responsible for the day-to-day financial and administrative processes in our international organization.

Belangrijkste functies

 • The main focus of this vacancy is the student housing at Haarlem Campus. We offer first year students housing at the campus, exploited by DUWO. You will intermediate between students and DUWO and provide students and DUWO with all the information needed for the housing contracts.
 • You oversee incoming payments, accounts payable, keep track of payment deadlines, and ensure timely reminders.
 • You provide up-to-date management information with regard to the student-housing and the related financial subjects. 
 • You will support of colleagues with other back-office related administrative tasks in the back office.

Eisen

 • HBO level or MBO-4 Level with working experience or similar
 • Proven proficiency in Dutch and English
 • Administrative and financial skills
 • Uitstekende vaardigheden in teamverband
 • Uitstekende interculturele vaardigheden
 • Digital skills and familiarity with various digital administrative systems
 • Stress resistance, a flexible work attitude, good communication skills and a sense of responsibility are key concepts

 

Wat bieden we aan?

A challenging position in a young and innovative organization. Depending on
experience, the salary is based on the Dutch Higher Education salary scale.

 

Toepassing

Are you interested in this position? Please apply by sending your LinkedIn profile or curriculum vitae to: lilian.vangulick@haarlemcampus.com

For more information send an email to: simone.peters@haarlemcampus.com.

Senior Docent

op het gebied van projectbeheer, wiskunde, statistiek, operationeel en informatiebeheer, bedrijfsinformatica, software engineering, data science, kunstmatige intelligentie. 

VTE: 0,2 VTE / 0,3 VTE (8-12 uur per week) | per module van 5 weken

Samenvatting: De Senior Lecturer ontwerpt, ontwikkelt en levert interactief en competentiegericht lesmateriaal en leerprocessen en -methoden voor geselecteerde modules van het studieprogramma binnen de context en voorschriften die zijn vastgelegd in de geaccrediteerde programmadocumentatie en de gedragscode.

Belangrijkste functies

 • Begrijpen en lesgeven op basis van de competentiegerichte onderzoeks- en onderwijsaanpak;
 • Samen met de leercoach de lesplanning, leermethoden, evaluatiecriteria, opdrachten en examens opstellen op basis van de leerdoelen en beoordelingsformulieren die in de syllabus van het studieprogramma zijn beschreven Studiemateriaal en -methoden valideren en afstemmen met de programmadirecteur;
 • Studiemateriaal en opdrachten uploaden in de digitale leeromgeving;
 • Les geven, betrekken, studieopdrachten toewijzen en feedback geven aan studenten in blended  face-to-face en digitale lesomgeving;
 • Bijhouden van de documentatie over onderwijs- en leeractiviteiten;
 • Evaluaties en cijfers van studenten evalueren en uploaden op basis van vooraf vastgestelde criteria;
 • Voldoen aan de geldende academische voorschriften en ook de examencommissies integreren, wanneer dat nodig is en hun deelname vereist is;
 • Toezien op de naleving van de academische en administratieve voorschriften van de instelling;
 • Deelnemen aan institutionele beleidsvergaderingen;
 • De gedragscode naleven en normen van eerlijkheid, waardigheid, oprechtheid, ernst en menselijke solidariteit toepassen en  met zijn gedrag en zijn voorbeeld bij te dragen tot de verhoging van de democratische, morele, ethische, wetenschappelijke en culturele waarden van de instelling.

 

Eisen

 • Een doctoraat op niveau 8 van het Europees kwalificatiekader
 • Ten minste 7 jaar ervaring als docent in het hoger onderwijs op het vakgebied of gelijkwaardige programma's 
 • Ten minste 10 jaar beroepservaring in de studiesector
 • Bereid om les te geven op basis van de CORE-aanpak en bereid om getraind te worden in competentiegerichte training
 • In het bezit van een BKO (Basiskwalificatie Onderwijs) of BKE (Basiskwalificatie Examinering) of gelijkwaardige kwalificatie of bereid een van deze kwalificaties te behalen 
 • Bewezen vaardigheid in het Engels 
 • Uitstekende vaardigheden in teamverband
 • Uitstekende interculturele vaardigheden

 

Wat bieden we aan?

Een uitdagende functie in een jonge en innovatieve organisatie. De functie kan gebaseerd zijn op een freelance contract voor individuele onderwijsmodules of een parttime onderwijscontract voor bepaalde tijd. Afhankelijk van ervaring is het salaris gebaseerd op de Nederlandse salarisschalen voor het hoger onderwijs.

 

 

Toepassing

Ben je geïnteresseerd in deze functie? Solliciteer dan door je linkedin profiel te sturen naar: lilian.vangulick@haarlemcampus.com

 

 

Informatie

Meer weten? Neem contact op met onze Academisch Directeur (Prof. Dr. Stijn van der Krogt): Stijn.vanderkrogt@haarlemcampus.com

Docent

op het gebied van projectbeheer, wiskunde, statistiek, operationeel en informatiebeheer, bedrijfsinformatica, software engineering, data science, kunstmatige intelligentie. 

VTE: 0,2 VTE / 0,3 VTE (8-12 uur per week) | per module van 5 weken

Samenvatting: Een docent ontwerpt, ontwikkelt en levert interactief en competentiegericht lesmateriaal en leerprocessen en -methoden voor geselecteerde modules van het studieprogramma binnen de context en voorschriften van de geaccrediteerde programmadocumentatie en de gedragscode.

Belangrijkste functies

 • Begrijpen en lesgeven op basis van de competentiegerichte onderzoeks- en onderwijsaanpak;
 • Co-creëren met de leercoach de lesplanning, leermethoden, evaluatiecriteria, opdrachten en examens op basis van de leerdoelen en beoordelingsformulieren zoals beschreven in de syllabus van het studieprogramma;
 • Valideren en afstemmen van studiematerialen en -methoden met de programmadirecteur;
 • Studiemateriaal en opdrachten uploaden in de digitale leeromgeving;
 • Les geven, betrekken, studieopdrachten toewijzen en feedback geven aan studenten in blended  face-to-face en digitale lesomgeving;
 • Bijhouden van de documentatie over onderwijs- en leeractiviteiten;
 • Evaluaties en cijfers van studenten evalueren en uploaden op basis van vooraf vastgestelde criteria;
 • Voldoen aan de geldende academische voorschriften en ook de examencommissies integreren, wanneer dat nodig is en hun deelname vereist is;
 • Onregelmatigheden van studenten schriftelijk en binnen 24 uur melden aan de respectieve opleidingsdirecteur;
 • Toezien op de naleving van de academische en administratieve voorschriften van de instelling;
 • Deelnemen aan institutionele beleidsvergaderingen;
 • Normen van eerlijkheid, waardigheid, oprechtheid, ernst en menselijke solidariteit toepassen en  met zijn gedrag en zijn voorbeeld bij te dragen tot de verhoging van de democratische, morele, ethische, wetenschappelijke en culturele waarden van de instelling


Eisen

 • Een bachelordiploma op niveau 6 van het Europees kwalificatiekader
 • Ten minste 1 jaar ervaring op het gebied van onderwijs, bij voorkeur in het vakgebied 
 • Ten minste 3 jaar beroepservaring in de studiesector
 • Bereid om les te geven op basis van de CORE-aanpak en bereid om getraind te worden in competentiegerichte training
 • In het bezit van een BKO (Basiskwalificatie Onderwijs) of BKE (Basiskwalificatie Examinering) of gelijkwaardige kwalificatie of bereid een van deze kwalificaties te behalen 
 • Bewezen vaardigheid in het Engels 
 • Uitstekende vaardigheden in teamverband
 • Uitstekende interculturele vaardigheden

 

Wat bieden we aan?

Een uitdagende functie in een jonge en innovatieve organisatie. De functie kan gebaseerd zijn op een freelance contract voor individuele onderwijsmodules of een parttime onderwijscontract voor bepaalde tijd. Afhankelijk van ervaring is het salaris gebaseerd op de Nederlandse salarisschalen voor het hoger onderwijs.

 

Toepassing

Ben je geïnteresseerd in deze functie? Solliciteer dan door je linkedin profiel te sturen naar: lilian.vangulick@haarlemcampus.com

 

Informatie

Meer weten? Neem contact op met onze Academisch Directeur (Prof. Dr. Stijn van der Krogt): Stijn.vanderkrogt@haarlemcampus.com

Leercoaches

Voor onze onderwijsprogramma's: Bedrijfspsychologie, Media & Business, Digital Transformation Management.

VTE: 0,2 VTE / 0,3 VTE (8-12 uur per week) | per module van 5 weken

Samenvatting: De Learning Coach biedt ondersteuning, motivatie en begeleiding bij groepsdynamiek, teambuilding en de individuele leer- en professionele ontwikkeling en het welzijn op langere termijn van studenten tijdens hun studieprogramma, binnen de context en de voorschriften van de geaccrediteerde programmadocumentatie en de gedragscode.

Belangrijkste functies 

 • Het leerproces begrijpen en vergemakkelijken op basis van de competentiegerichte onderzoeks- en onderwijsaanpak;
 • Samen met de professor, docent of praktijkdeskundige de lesplanning, leermethoden, evaluatiecriteria, opdrachten en examens opstellen op basis van de leerdoelen en beoordelingsformulieren die in de syllabus van het studieprogramma zijn beschreven;
 • Opdrachten uploaden in de digitale leeromgeving;
 • Co-faciliteren van lessen met professoren, docenten of velddeskundigen;
 • Het begeleiden van de groepsdynamiek, processen en opdrachten tijdens een module in een blended face-to-face en digitale lesomgeving;
 • Coaching van individuele studenten in hun algemene leerproces en professionele ontwikkeling
 • Begeleiding van het individu ter ondersteuning van het algemeen welzijn tijdens het studieprogramma;
 • Bijhouden van de documentatie over onderwijs- en leeractiviteiten;
 • Evaluaties en cijfers van studenten evalueren en uploaden op basis van vooraf vastgestelde criteria;
 • Voldoen aan de geldende academische voorschriften en ook de examencommissies integreren, wanneer dat nodig is en hun deelname vereist is;
 • Onregelmatigheden van studenten schriftelijk en binnen 24 uur melden aan de respectieve opleidingsdirecteur;
 • Toezien op de naleving van de academische en administratieve voorschriften van de instelling;
 • Deelnemen aan institutionele beleidsvergaderingen;
 • Past normen van eerlijkheid, waardigheid, oprechtheid, ernst en menselijke solidariteit toe en draagt met zijn gedrag en zijn voorbeeld bij tot de verhoging van de democratische, morele, ethische, wetenschappelijke en culturele waarden van de instelling.

Eisen

 • Een Bachelor diploma
 • Ten minste 1 jaar ervaring op het gebied van onderwijs of coaching, bij voorkeur in het vakgebied 
 • Ten minste drie jaar beroepservaring met faciliteren, trainen of coachen
 • Bereid om les te geven op basis van de CORE-aanpak en bereid om getraind te worden in competentiegerichte training
 • In het bezit van een BKO (Basiskwalificatie Onderwijs) of BKE (Basiskwalificatie Examinering) of gelijkwaardige kwalificatie of bereid een van deze kwalificaties te behalen 
 • Bewezen vaardigheid in het Engels 
 • Uitstekende vaardigheden in teamverband
 • Uitstekende interculturele vaardigheden

 

Wat bieden we aan?

Een uitdagende functie in een jonge en innovatieve organisatie. De functie kan gebaseerd zijn op een freelance contract voor individuele onderwijsmodules of een parttime onderwijscontract voor bepaalde tijd. Afhankelijk van ervaring is het salaris gebaseerd op de Nederlandse salarisschalen voor het hoger onderwijs.

 

Toepassing

Ben je geïnteresseerd in deze functie? Solliciteer dan door je linkedin profiel te sturen naar: lilian.vangulick@haarlemcampus.com

 

Informatie

Meer weten? Neem contact op met onze Academisch Directeur (Prof. Dr. Stijn van der Krogt): Stijn.vanderkrogt@haarlemcampus.com

Contact

Ben je geïnteresseerd in een van onze vacatures? Solliciteer dan door je Linkedin profiel te sturen naar:

lilian.vangulick@haarlemcampus.com

download onze brochure

Voor alle belangrijke informatie over onze programma's, onze campus, het studentenleven en onze studentenhuisvesting op de campus.

download onze brochure

Onze brochure bevat alle belangrijke informatie over onze masteropleiding, onze campus, wonen en studeren in Nederland en de studentenhuisvesting op de campus. Vul het onderstaande formulier in. 

Curriculum Toegepast duurzaamheidsmanagement