fbpx

Studie/programma gerelateerd

Haarlem Campus staat voor een onderwijsreis waarbij de nadruk ligt op leren in plaats van lesgeven. We willen je namelijk niet alleen opleiden voor het leven, maar samen met jou je opleiding vormgeven.

Wij zijn bovendien vastbesloten leerervaringen te ontwerpen die u uitdagen om een toekomstbestendige professional te worden, die in staat is te observeren, kritisch te denken en te handelen om bedrijven en gemeenschappen te transformeren.

Ons onderwijsconcept is gebaseerd op real-life assessments in kleine teams, continue feedback over prestaties en allround ondersteuning door ons ervaren team van professoren, leercoaches en praktijkdeskundigen, alsmede verschillende vormen van examinering die relevant zijn voor het betreffende onderwerp.

  • Creative Media - Bachelor of Science
  • Business Psychology - Bachelor of Science
  • Digital Transformation Management - Bachelor of Science

Al onze bacheloropleidingen duren 4 jaar. Elk semester bestaat uit drie of vier opeenvolgende modules van 5 weken. Er zijn twee cohorten, een die begint in september en een die begint in februari. 

De inschrijvingstermijn voor de instroom in september is:

  • 1 juni 2023 voor niet-EU/EAA-burgers en
  • 31 augustus 2023 voor EU/EAA-burgers.

 

De inschrijvingstermijn voor de instroom in februari is:

  • 30 november 2023 voor niet-EU/EAA-burgers en
  • 31 januari 2024 voor EU/EAA-burgers.

Al onze modules worden in het Engels gegeven.

Aangezien ons bewezen studieconcept CORE© staat voor kleine groepen en individuele begeleiding, kunnen wij u een maximum aantal van 30 leerlingen per klas verzekeren.

 

Ja, de stage is verplicht en gepland voor het vierde jaar.

Creative Media - Technisch schrijver, public relations specialist, geluidstechnicus, art director, grafisch ontwerper

Business Psychology - Human Resource Executive, Industrial Counselor, Marketing Executive, Corporate Consultant, College Professor, Human Factors Specialist, Business Customer Behavioural Consultant.

Digital Transformation Management - Gegevenswetenschapper, gegevensconsultant, gespecialiseerd onderzoeker, marketinganalist, operationeel manager, operationeel planner/analist, productiemanager, projectmanager, inkoopmanager, manager kwaliteitsborging

Iedereen die in Nederland komt werken, studeren of wonen moet een afspraak maken met de GGD tuberculosebestrijding in de eigen regio. Mits de persoon afkomstig is uit een land waar het tuberculosecijfer verhoogd is. Ei. die een verblijfs- of werkvisum aanvraagt wordt door de IND geïnformeerd. De procedure is ook te vinden op de website van de IND. De student kan een e-mail sturen naar: tbc@vrk.nl

 

Ze willen graag ontvangen:

 

Achternaam
Geboortedatum:
Geboorteland:
Datum van aankomst in Nederland:
Woonadres in Nederland:

 

Volg dit link om verder te lezen. Het bevat ook een formulier dat u moet invullen voor het geval u een afspraak wilt maken. 

financieel/administratief gerelateerd

Nederlandse en EU/EAA studenten (incl. Zwitserland en Westelijke Balkan)*.

EUR 8 750/jaar* (8 semesters)

*kan vooraf worden betaald (jaarlijks) of in termijnen (maandelijks, toeslag 5%).

Niet-EU/EAA studenten  

EUR 12 900/jaar (8 semesters)

Het maandelijkse/halfjaarlijkse collegegeld blijft gelijk voor de gehele duur van het studieprogramma. Bij de start van het programma moet eenmalig een extra visumaanvraag van 450 euro (niet-EU/EER) worden betaald.

*Als reactie op de ontwikkelingen in Oekraïne willen we onze Oekraïense studenten en aanvragers informeren dat we het collegegeld voor Oekraïense studenten verlagen tot EUR 6.750/jaar* (8 semesters). Dit is gelijk aan het collegegeld voor EU-studenten met een beurs.

Studenten uit Nederland kunnen in aanmerking komen voor een beurs. Neem contact met ons op voor meer informatie.

EU-studenten kunnen bij hun regering nagaan of zij in aanmerking komen voor een toelage voor het hoger onderwijs op basis van het inkomen van hun ouders.

Nederlandse studenten:

  • Havo-diploma (profielen afhankelijk van de opleiding), Vwo-diploma, Mbo-diploma niveau 4

 

Internationale studenten:

  • Internationaal baccalaureaat, diploma middelbare school, algemeen diploma secundair onderwijs, Abitur of Fachhochschulreife, gelijkwaardig internationaal diploma

 

Taalvereisten: IELTS: 6.0 of hoger, TOEFL internet based: totaalscore 80; Cambridge certificaat: CEA, CPE of FCE totaalscore C (169-172); Havo/vwo: geslaagd voor Englisch/Mbo-4.

1. Schrijf je in via onze website en upload een kopie van je paspoort, diploma's, Engels certificaat (indien nodig) en motivatiebrief.

2. Indien nodig nodigen we je uit voor een selectiegesprek met een docent

3. Als het gesprek succesvol is, ontvangt u een acceptatiebrief en het studiecontract.

4. U ondertekent het studiecontract en stuurt het naar ons terug

5. U betaalt het inschrijfgeld 

6. Een visum aanvragen en betalen, indien van toepassing

7. Kom bij ons op de Haarlem Campus en begin de reis!

Afhankelijk van uw nationaliteit mag u maximaal zestien uur per week werken met een werkvergunning van uw werkgever. 

Zoek informatie over werkvergunningen en werktijden bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid HIER.

Na aankomst bent u verplicht u in te schrijven in de Nederlandse gemeente waar u naartoe verhuist. Na het verkrijgen van je burgerservicenummer (BSN) en je VISA kun je overgaan tot het openen van een bankrekening bij een bedrijf naar keuze zoals ABN AMRO, SNS Bank, Triodos Bank of ASN Bank.

Inclusief eten, openbaar vervoer, boeken, kleding, entertainment, huisvesting en verzekeringen moet een student zich voorbereiden op een gemiddelde uitgave tussen €850 en €1.250 per maand wanneer hij in Nederland studeert. 

Als je van buiten Europa komt, ja. Om kans te maken op een visum moeten we aan de immigratiedienst bewijzen dat je het volledige collegegeld hebt betaald. Aangezien je vanaf het tweede jaar geen visum meer hoeft aan te vragen, kun je in termijnen gaan betalen. Zodra je je burgerschapsnummer krijgt, kun je gaan werken, waardoor je een deel van het vooraf betaalde geld terug kunt verdienen. 

Als u uit Europa komt, kunt u het maandelijks betalen. 

Momenteel bieden we geen beurzen aan. Dit komt omdat het jaarlijkse collegegeld, wat wij "early bird aanbieding" noemen, voor de studenten die vanaf 2022-2023 bij ons komen studeren aanzienlijk lager is dan het oorspronkelijke collegegeldbedrag van 15.000 euro. Om deze reden bieden wij geen beurzen aan. 

Zodra u het volledige bedrag heeft betaald, zullen wij u vragen een aantal formulieren in te vullen over uw strafblad, TBC-test en financiële status. Daarna vragen wij uw visum aan. Zodra dat gedaan is wachten we 4 tot 6 weken om antwoord te krijgen op uw visumaanvraag. 

Als u uit een van deze 5 landen komt (Bangladesh, India, Pakistan, Nepal, Nigeria) ja. Anders niet.

De immigratie- en naturalisatiediensten in Nederland hebben strengere voorwaarden gesteld aan onze onderwijsinstelling. Daarom moeten we ervoor zorgen dat we deze parameters volgen:

- Het innen van de volledige kosten van levensonderhoud voor het eerste jaar.
- Iedereen ondervragen.

Meer weten?
Plan een studiegesprek!

Bedankt voor uw interesse in Haarlem Campus. Voel je vrij om een ontmoeting met mij te plannen. Ik hoor graag over uw academische reis en hoe ik u kan helpen.


Tijdens ons gesprek beantwoord ik al je vragen over studeren aan de Haarlemse Campus en onze beschikbare programma's.


Tot dan,


Ishata

Ishata Final - Haarlem Campus in Nederland biedt Bachelor of Sciences graden aan

download onze brochure

Voor alle belangrijke informatie over onze programma's, onze campus, het studentenleven en onze studentenhuisvesting op de campus.

download onze brochure

Onze brochure bevat alle belangrijke informatie over onze masteropleiding, onze campus, wonen en studeren in Nederland en de studentenhuisvesting op de campus. Vul het onderstaande formulier in. 

Curriculum Toegepast duurzaamheidsmanagement