Applied sustainability management

Word een drijvende kracht achter duurzame transformatieprocessen.

School - Campus Haarlem in Nederland biedt Bachelor of Sciences graden aan

Master of Science

Tijdlijn - Campus Haarlem in Nederland biedt Bachelor of Sciences graden aan

60 ECTS
1 jaar 

Locatie op - Campus Haarlem in Nederland biedt Bachelor of Sciences graden aan

Op
Campus

new calendar - Haarlem Campus in the Netherlands offers Bachelor of Sciences degrees

30th November (Non-EU/EAA) 
30th January (EU/EAA)

ASM - Campus Haarlem in Nederland biedt Bachelor of Sciences graden aan

Ontdek onze master

Word een drijvende kracht achter de transformatie naar een duurzame wereld.

Als mensen zijn we voor onze activiteiten, werk en overleving nog steeds sterk afhankelijk van natuurlijke hulpbronnen. Het massale gebruik ervan leidt echter tot uitputting en heeft onomkeerbare negatieve gevolgen voor ons klimaat en het welzijn van onze planeet. Om desastreuze gevolgen voor onze samenleving te voorkomen, moeten we ons richten op een duurzamere toekomst door onze behoefte aan natuurlijke hulpbronnen drastisch te verminderen en over te stappen op een circulaire economie. 

Met dit masterprogramma ontwikkel je de kennis en competenties die nodig zijn om duurzame innovatie te stimuleren en wordt je een drijvende kracht achter de transitie naar een duurzame wereld.

quote - Haarlem Campus in Nederland biedt Bachelor of Sciences graden aan

Het programma is gericht op de ontwikkeling van gespecialiseerde en interdisciplinaire competenties op het gecombineerde gebied van bedrijfsvoering, duurzaamheid en transformatiemanagement om door te stromen naar advies- en managementfuncties in bedrijven en organisaties die geïnteresseerd zijn in de overgang naar een duurzamere wereld.

Het programma

Tijdens het programma leer je om een Applied Sustainability Manager te worden: een hooggekwalificeerde professional die over de grenzen van zijn eigen toegepaste kennisgebied heen toegevoegde waarde kan leveren aan een bedrijf of instelling en gespecialiseerde en interdisciplinaire kennis heeft van verschillende industrieën, waaronder energie, water en logistiek, agrobusiness, voeding, mode, gezondheidszorg, stedelijke ontwikkeling en mobiliteit. Enkele van de grotere modules zijn:

ONTWERP EN UITVOERING
van duurzame, innovatieve oplossingen binnen bedrijven

TRANSFORMATIEPROCESSEN
kwalitatief en kwantitatief toegepast onderzoek en gegevensanalyse

SOCIAAL BEWUSTZIJN EN ETHIEK
werken in een interdisciplinaire en interculturele omgeving

NA HET PROGRAMMA

Nu steeds meer organisaties wereldwijd (bedrijven, NGO's, overheden) zich richten op een transitie naar een duurzame toekomst, is er een grotere behoefte aan onderzoekers, vernieuwers en experts die de transitie naar een circulaire economie kunnen vormgeven en aanjagen. Alleen al op de Nederlandse arbeidsmarkt is de vraag naar duurzaamheidsprofessionals de afgelopen jaren verdubbeld en zal naar verwachting de komende jaren verder toenemen.

Na afronding van dit masterprogramma heb je de vaardigheden en competenties ontwikkeld om te werken als:

SUSTAINABILITY ANALYST
identificeer uitdagingen en kansen

SUSTAINABILITY PROGRAM MANAGER
Stuur duurzame innovaties binnen organisaties aan

CIRCULAR ECONOMY ANALYST
Analyse van belanghebbenden en gebruikers, haalbaarheidsstudies.

DUURZAAMHEIDSADVISEUR
advies voor interne of externe relaties

CLIMATE ANALYST
Analyse van belanghebbenden en gebruikers, haalbaarheidsstudies.

SUSTAINABLE BUSINESS DEVELOPER
Bedrijfsmodellen, financiën & recht.

SUSTAINABILITY PROJECT MANAGER
duurzame projecten begrijpen en leiden

ONDERNEMER IN EEN DUURZAAM BEDRIJF
anderen leiden of adviseren bij duurzame innovaties

Jouw curriculum

Het programma is gestructureerd rond in totaal acht nauw op elkaar afgestemde studiemodules van vier tot zeven weken gedurende een programma van 12 maanden. Vaak gebruikte onderwijs- en leermethoden zijn onder meer lezingen, seminars, debatten rollenspelen, (live) case studies en projectontwikkeling.

Master curriculum final 1 - Campus Haarlem in Nederland biedt Bachelor of Sciences graden aan

Collegeld

February 2024

Nederlandse en EU/EAA studenten (incl. Zwitserland en Westelijke Balkan)*.
EUR 10,750/year* (8 semesters)

*can be paid either upfront (yearly) or in 4 installments (monthly, surcharge 5%).

There are several ways to finance your studies.
Find your options here:

Niet-EU/EAA studenten
EUR 15,900/year* (8 semesters)

*Bij de start van het programma moet eenmalig 450 EUR (niet-EU/EER) worden betaald.

September 2024

Nederlandse en EU/EAA studenten (incl. Zwitserland en Westelijke Balkan)*.
EUR 10,900/year* (8 semesters)

*can be paid either upfront (yearly) or in 4 installments (monthly, surcharge 5%).

Niet-EU/EAA studenten
EUR 16,500/year* (8 semesters)

*Bij de start van het programma moet eenmalig 450 EUR (niet-EU/EER) worden betaald.

TOEGANGSVEREISTEN

EEN BEDRIJFS- OF INFORMATIEGERICHTE BACHELOR OF SCIENCE
waaronder bedrijfskunde, international business, informatica, informatiemanagement, innovatiemanagement, data science.

ANDERE BACHELORSTUDIES
als de student kan aantonen dat hij minimaal één jaar
relevante werkervaring.

TAALVEREISTEN

Om aan onze masteropleiding deel te nemen, moeten studenten aan de volgende taalvereisten voldoen:

EU/EER
Professionele taalvaardigheid in Engels.

NON EU/EAA
Een IELTS Engels certificaat met een minimum niveau van 6.5*.

*IELTS: 6.5 overall score or higher, TOEFL internet-based: overall score of 80; Cambridge certificate: CEA, CPE or FCE overall score C (169-172);

Intake gesprek

Studenten zullen ook met succes een intake assessment en interview moeten afronden. Campus Haarlem wil er zeker van zijn dat de student een opleiding kiest die aansluit bij zijn of haar interesses en competenties, zodat de student gemotiveerd aan de studie begint. Het intakegesprek dient de volgende doelen:

Nadenken over de keuze

Wij willen de leerling helpen nadenken over zijn/haar keuze door inzicht te geven in zijn/haar verwachtingen, motivatie en interesses.

Realistische verwachtingen
We willen de student een realistisch beeld geven van de inhoud, het niveau en de onderwijsvormen van de opleiding. Ook een realistisch beeld van het beroepenveld voor een opleiding.

Geaccrediteerde bacheloropleiding

All programs offered by Haarlem Campus are formally accredited programs of ‘Stichting Global School for Entrepreneurship University of Applied Sciences’. All students that graduate from any of the programs offered by Haarlem Campus will therefore receive a diploma from ‘Stichting Global School for Entrepreneurship’ as that is the award-giving institute that is recognized as such by the NVAO (Dutch-Flemish Accreditation Organization). 

Ervaring ontmoet Ondernemerschap

De SRH Group, een toonaangevend netwerk van onafhankelijke particuliere universiteiten in Duitsland en de Global School for Entrepreneurship, een Hogeschool die zich richt op de ontwikkeling van de ondernemers van morgen, hebben de Haarlem Campus opgericht om innovatie en ondernemerschap te brengen aan lokale en internationale studenten in Haarlem.


De twee universiteitsbestuurders werken samen voor één doel - ZIJ willen het ver schoppen. En ver komen betekent dat JIJ dichter bij JOUW dromen en professionele doelen komt.

Zowel Duitsland als Nederland beschikken over de meest gereputeerde onderwijssystemen ter wereld en dat is een van de redenen waarom wij geloven dat deze samenwerking aan alle voorwaarden voldoet voor een onconventionele en succesvolle onderwijsreis.

Arjan Rensma
quote - Haarlem Campus in Nederland biedt Bachelor of Sciences graden aan

Ontwikkel de kennis en vaardigheden om innovatieve digitale producten en diensten te plannen, te ontwerpen en uit te voeren die beantwoorden aan de behoeften van het bedrijfsleven en de samenleving.

Meer weten?
Plan een studiegesprek!

Bedankt voor uw interesse in de Campus Haarlem! 


Ik beantwoord graag al je vragen over de toelatingsprocedure, het studieleven in Haarlem en waarom je naar onze prachtige campus zou moeten komen.


Ik kijk ernaar uit om snel van je te horen!


Tot dan,


Finn Fess

Finn Final - Haarlem Campus in Nederland biedt Bachelor of Sciences graden aan

download onze brochure

Onze brochure bevat alle belangrijke informatie over onze masteropleiding, onze campus, wonen en studeren in Nederland en de studentenhuisvesting op de campus. Vul het onderstaande formulier in. 

Stay Informed

By filling this form, you will receive our contact details (emails, phone number + whatsapp) and interesting insights about Haarlem Campus, the student life, our campus and the city of Haarlem. These insights will give you answer to any questions you still might have. 

download our curriculum brochure

Our curriculum brochure contains all key information regarding our classes, get familiarized with the learning objectives and outcomes of each class. 

Curriculum Toegepast duurzaamheidsmanagement

download onze brochure

Voor alle belangrijke informatie over onze programma's, onze campus, het studentenleven en onze studentenhuisvesting op de campus.

Haarlem Campus bachelor brochure