De kracht van de geest ontsluiten: Inzicht in cognitieve psychologie in het bedrijfsleven

Blog door Campus Haarlem

Kate - Haarlem Campus in the Netherlands offers Bachelor of Sciences degrees

Cognitieve psychologie is een tak van de psychologie die mentale processen bestudeert zoals perceptie, denken, geheugen en redeneren. Cognitieve psychologie is belangrijk in het bedrijfsleven omdat zij helpt de menselijke geest te begrijpen en hoe deze het gedrag en de besluitvorming op de werkplek beïnvloedt. 

Lees verder om te ontdekken welke rol cognitieve psychologie speelt in het bedrijfsleven, en hoe onze studenten die leren toepassen.

Insiders tip*

Haarlem Campus biedt een bacheloropleiding in Business Psychology  die iis ontworpen om studenten te voorzien van de informatie en vaardigheden die nodig zijn om de kracht van de geest te benutten en toe te passen op zakelijke situaties. 

Allereerst, wat is Cognitieve Psychologie?

We weten al dat het om mentale processen gaat. Enkele van de belangrijkste onderwerpen zijn geheugen, aandacht, perceptie, probleemoplossing en besluitvorming. Ik denk dat dit al aangeeft hoe psychologie een rol speelt in het bedrijfsleven. Dus laten we ter zake komen.

psychologie memes wat als mensen - Haarlem Campus in Nederland biedt Bachelor of Sciences graden aan

Wat is het belang van cognitieve psychologie in het bedrijfsleven?

We kunnen niet genoeg benadrukken hoe belangrijk cognitieve psychologie is in de zakenwereld. Maar om het minder vaag te maken, zijn er 3 belangrijke lenzen waardoor je er naar kunt kijken. 

 

De eerste is producten en diensten. Organisaties kunnen goederen, diensten en strategieën ontwikkelen die beter voldoen aan de eisen van hun klanten door te begrijpen hoe mensen denken, informatie verwerken en beslissingen nemen.

 

De tweede is de beroepsbevolking. De cognitieve psychologie kan bedrijven helpen te begrijpen waarom mensen op bepaalde manieren handelen en beslissingen nemen die hun prestaties beïnvloeden. Het creëren van een positieve en motiverende werkomgeving is misschien wel het belangrijkste wat werkgevers kunnen doen. 

De derde is klanttevredenheid. 

 

De eerste lens spreekt daar al een beetje over, maar die was meer gericht op het verbeteren van het product. Klantgeluk kan echter ook gestuurd worden door bijvoorbeeld marketingstrategieën die effectiever en aantrekkelijker zijn voor de doelgroep door te begrijpen hoe mensen informatie opnemen en beslissingen nemen. 

Hoe leren onze studenten cognitieve psychologie toe te passen op een bedrijf?

Om deze vraag te beantwoorden, heb ik een van de docenten Bedrijfspsychologie geïnterviewd Stijn Schenkdie daarnaast een eigen psychologische praktijk heeft, en vroeg hem ons een kijkje te geven in de huidige module die de studenten doorlopen.

DSC03025 - Campus Haarlem in Nederland biedt Bachelor of Sciences graden aan

"Eerst benaderen we het onderwerp vanuit een wetenschappelijk perspectief en wat het betekent om wetenschappelijk te zijn. Dingen als peer review, wat zijn vooroordelen en ethische vragen. Nadat we hebben begrepen hoe we naar wetenschap kijken, richten we ons op de wetenschappelijke geschiedenis van de cognitieve psychologie, zaken als geheugen, taalkunde, intelligentie en perceptie, zodat studenten een goed overzicht krijgen van de geschiedenis. Zo hebben we een goede basis gelegd. 

 

Later zullen de studenten deze kennis in de praktijk toepassen. Bijvoorbeeld een van de opdrachten waarbij het zakelijke deel echt aan bod komt in het adviseren van een festival over hoe ze effectiever kunnen zijn in het bereiken van hun doelen. 

 

Tijdens dat festival zullen de besproken vragen betrekking hebben op duurzaamheidskwesties. De studenten moeten hun kennis van de cognitieve psychologie gebruiken om het festival te adviseren over hoe ze de aanwezigen kunnen bereiken en hun gedrag maar ook hun motivatie kunnen beïnvloeden.

 

Ze zouden vragen moeten beantwoorden als:
- Wat voor soort herinneringen zijn er en hoe kun je ze voor je laten werken?
- Wat voor soort intelligentie is er en kun je het voor je laten werken? 

 

Omdat ik een psychologische achtergrond in Trauma heb, geloof ik in een holistische benadering van dingen. Maar dat kan moeilijk te combineren zijn met een meer wetenschappelijke benadering. Daarom leer ik mijn studenten over de wijsheid van het lichaam. Er zijn veel abstracte emoties en dingen op het onderbewuste niveau die een grote rol spelen in de besluitvorming. I

 

Om de grote sprong te maken van wetenschappelijk onderzoek naar praktisch toepasbare adviezen, gebruiken we een kader en bestuderen we het boek over inzichten over lichaamswijsheid Peter Levinedie ook gaat over de 4 delen van de hersenen, zoals het onderbewustzijn en hoe dat onze beslissingen beïnvloedt."

 
(Uit het interview met Stijn Schenk)
the real deal - Haarlem Campus in Nederland biedt Bachelor of Sciences graden aan

Conclusie

Kortom, cognitieve psychologie is van groot belang om ons te helpen begrijpen hoe ons verstand werkt en hoe dat ons handelen en onze beslissingen in het bedrijfsleven beïnvloedt.

 

Onze Bachelor-programma in Business Psychologie kan u helpen begrijpen hoe u dergelijke kennis toe te passen in verschillende organisaties en helpen met echte wereld problemen op een praktische manier. 

Download onze brochure

Voor alle belangrijke informatie over onze programma's, onze campus, het studentenleven en onze studentenhuisvesting op de campus.

download onze brochure

Voor alle belangrijke informatie over onze programma's, onze campus, het studentenleven en onze studentenhuisvesting op de campus.

Stay Informed

By filling this form, you will receive our contact details (emails, phone number + whatsapp) and interesting insights about Haarlem Campus, the student life, our campus and the city of Haarlem. These insights will give you answer to any questions you still might have. 

download our curriculum brochure

Our curriculum brochure contains all key information regarding our classes, get familiarized with the learning objectives and outcomes of each class. 

download onze brochure

Onze brochure bevat alle belangrijke informatie over onze masteropleiding, onze campus, wonen en studeren in Nederland en de studentenhuisvesting op de campus. Vul het onderstaande formulier in. 

Curriculum Toegepast duurzaamheidsmanagement