fbpx

Geaccrediteerd onderwijs

Haarlem campus maakt deel uit van de De wereldwijde school voor ondernemerschap.

De Global School for Entrepreneurship is officieel erkend door de Nederlandse regering. 

dtm - Campus Haarlem in Nederland biedt Bachelor of Sciences graden aan

Accreditatie

De Global School for Entrepreneurship biedt een geaccrediteerde Bachelor of Science graad in Ondernemerschap & Innovatie.

Wij zijn geaccrediteerd door de NVAO (Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie), dit betekent dat wij voldoen aan de landelijke kwaliteitswaarborgen zoals vastgesteld door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap.

GS4E nvao 768x312 1 300x122 1 - Campus Haarlem in Nederland biedt Bachelor of Sciences graden aan
GS4E NRTO 300x92 1 - Campus Haarlem in Nederland biedt Bachelor of Sciences graden aan

erkenning

De Global School for Entrepreneurship is trots lid van de NRTO (Nederlandse Organisatie die kwaliteitsinstellingen erkent); dit betekent dat de Global School for Entrepreneurship zich houdt aan hun procedures. Bekijk voor meer informatie de volgende documenten:

1. GEDRAGSCODE
2. ALGEMENE VOORWAARDEN

quote - Haarlem Campus in Nederland biedt Bachelor of Sciences graden aan

Bereid u voor op het leiden en organiseren van duurzame en inclusieve personeelsprocessen, op het aanvullen van gegevensanalyse op het gebied van marketing en klantenservice en op het ondersteunen van meer strategische veranderingsbeheeroperaties.

GA MET ONS MEE. GROEI MET ONS. VERANDER MET ONS.

Interne klachtenprocedure

Haarlem Campus is onderdeel van The Wereldwijde School voor Ondernemerschap.

Als u een interne klacht wilt indienen; de Global School for Entrepreneurship zal eerst proberen uw grieven intern op te lossen. U kunt de  GSE INTERNE KLACHTENPROCEDUREhier. Ter referentie, de ONDERWIJS- EN EXAMENRICHTLIJNEN is hier te vinden.

Mochten wij echter niet tot een oplossing kunnen komen die volgens u eerlijk is, dan staat het u vrij om contact op te nemen met de NRTO (aangezien wij lid zijn van de NRTO) of een klacht in te dienen bij de Nationale Klachtencommissie Internationale Studenten (aangezien wij ondertekenaar zijn van de Gedragscode Internationale Student).

gedragscode

De Global School for Entrepreneurship is ondertekenaar van de Code of Conduct International Student. Dit betekent dat onze interne compliance procedure voldoet aan de kwaliteitsborging zoals gedefinieerd door de Nederlandse overheid. 

Voor meer informatie over de Code of Conduct International Study kunt u de volgende video bekijken. Wij raden u ook aan om het volgende te raadplegen
WWW.INTERNATIONALSTUDY.NL voor eventuele resterende vragen.

download onze brochure

Voor alle belangrijke informatie over onze programma's, onze campus, het studentenleven en onze studentenhuisvesting op de campus.

Curriculum Toegepast duurzaamheidsmanagement